Rechten en plichten van de HU student

De OER-HU regelt op hoofdlijnen de rechten en plichten van alle HU-studenten ten aanzien van onderwijs, examens en tentamens. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en op het algemene hogeschoolbeleid. De OER-HU wordt vastgesteld door het College van Bestuur.

Waar in de OER-HU wordt gesproken over "opleiding" wordt de bacheloropleiding bedoeld. Voor de masteropleidingen geldt een afzonderlijke OER.

Bekijk de actuele OER-HU 2012-2013. De bijlagen worden binnenkort gepubliceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten